Cenník prepravy BEZBARIÉROVÝ SOCIÁLNY TAXÍK

Slúži pre občanov so zdravotným postihnutím a seniorov s poruchou mobility nad 65 rokov,
ktorí spĺňajú kritéria v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách, sú na tento druh špeciálnej prepravy odkázaní,
s rozhodnutím Mesta Košice alebo osoby s posudkom ÚPSVaR a sú držiteľmi preukazu ZŤP a ZŤP/S.

Celkový objem kilometrov uskutočnených prepravnou službou v danom roku je obmedzený výškou finančného príspevku Mesta Košice.

 

Objednávky na telefónnom čísle:

0907 066 844, 0903 630 970

 

Ďalšie informácie:

 • Prepravnú službu môžu využívať podľa Zákona o sociálnych službách len občania so zdravotným postihnutím a seniori s poruchou mobility, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu na základe Rozhodnutia Mesta Košice, Posudku ÚPSVaR, sú držiteľmi preukazu ZŤP a ŽŤP/S.
 • Príslušný orgán posudzuje klientovu žiadosť o poskytnutie prepravnej služby,  následne poskytovateľ služby uzatvorí zmluvu s klientom.
 • Prepravná služba sa poskytuje neobmedzene -  v pracovných dňoch, počas sobôt a nedieľ (vrátane sviatkov a dní pracovného pokoja).
  Pokiaľ sa preprava, po dohode s vodičom, uskutočňuje v nepracovný deň alebo čas, klient musí zaplatiť nadčasovú hodinu.
 • Prepravnú službu zabezpečuje špeciálne upravené vozidlo s nájazdovou rampou, zdvíhacou rampou pre nástup a výstup vozičkárov a vyškolený personál.
 • Cenu za sociálnu službu upravuje tento
       Cenník poplatkov prepravnej služby:

1.    prepravné .....    0,20 € /1km
2.    stojné ............    5,00 € /1hod.
3.    nadčas ..........    3,00 € /1hod.

      (po 18:00h., SO, NE, sviatky)
4.    min.sadzba ...    3,00 €
5.   preprava do 30km mimo KE... 0,20 €/1km
6.   preprava nad 30km mimo KE... 0,30 €/km
7.   presun (schody)... 2,00 €


 

 • Každá cesta sa ráta zo stanovišťa vozidla na Talinskej č. 1, Košice  a späť na stanovište po skončení jazdy.
 • Platba klienta za poskytnutú prepravnú službu sa uskutočňuje po skončení cesty priamo vodičovi vozidla.
 • Objem kilometrov uskutočnených prepravnou službou je obmedzený výškou účelovej dotácie.

Cennik na stiahnutie TU.

KOV - Nezávislý život je oprávnená poskytovať prepravnú službu pre klientov s ŤZP  a ŤZP/S na základe licencie VÚC Košice č.148/2008/OSV v zmysle zák. 448/2008 o sociálnych službách a zák. 447/ 2008 o kompenzáciách v znení neskorších noviel.

Oznam

KOV NZ Vám oznamuje zmluvným klientom prepravnej služby,
že z dôvodu mim. situácie pre ochorenie koronavírusu
môžete naše služby využiť aj na drobné nákupy a vyzdvihnutie liekov z lekárni.

Manipulačný poplatok 3,- € .

Aktuálne
 

 

Objednávky na prepravu

dispečing NONSTOP
na telefónnych číslach:

+421 903 630 970,
+421 907 066 844,

+421 55 67 49 429

Zaujímavé články
Partneri a podporovatelia

Napíšte nám
   
Top
Copyright © 2016 Košická Organizácia Vozičkárov - Nezávislí život.
Created: G66 s.r.o.