O nás

Košická organizácia vozíčkárov – Nezávislý život

je občianske združenie - nezisková organizácia, ktorá získala svoju právnu subjektivitu v roku 1998.

Už od svojho vzniku sa skupina zanietených ľudí, zoskupená okolo ťažko telesne postihnutého človeka – zakladateľa organizácie na elektrickom invalidnom vozíku, ktorý sa snažil o presadzovanie potrieb, práv a slobôd občanov na invalidných vozíkoch, pričom spolupracoval s rodinnými príslušníkmi postihnutých, miestnou i štátnou správou a tiež širokou verejnosťou, nakoľko problém izolácie vplyvom telesného handicapu je problémom všetkých!

Veď nemôžme vedieť, čo bude zajtra, či niekto z našich blízkych priateľov, ba nebodaj my sami vinou hektickej doby nebudeme pripútaný na invalidný vozík a ukrátený o „bežné“ radosti života.

 

 

Anton Benča (1953-2016)
zakladateľ KOV- NŽ

 

Predseda Správnej rady KOV-NŽ  a štatutárny zástupca od r. 2016 - Terézia Baraničová.

 

Naša organizácia má viac ako 300 členov z celého Slovenska.
Našim poslaním je mnohostranná pomoc ľuďom s telesným postihnutím,
s dôrazom na telesne hendikepovaných – vozičkárov.

Môžete sa rozhodnúť a pridať sa, stať sa našim členom, priateľom, sympatizantom. Sme odkázaní na finančnú pomoc, pochopenie a štedrosť darcov a sponzorov. Svoju činnosť zabezpečujeme len vďaka ich ochote pomáhať postihnutým ľudom a podporovateľom.

Naša organizácia vyvíja tieto nosné sociálne aktivity:

  • bezplatné sociálne poradenstvo v zmysle zákona 195/98 Z.z. o sociálnej pomoci,
  • poradenstvo o kompenzačných pomôckach (ich získavanie, zapožičiavanie resp. darovanie),
  • pripomienkovanie sociálnych zákonov ale aj iných, ktoré sa týkajú občanov s ŤTP,
  • prevádzkujeme bezbariérovú integrovanú dopravu špeciálne upravenými mikrobusmi pre vozíčkárov a seniorov,
  • máme chránené pracovisko pre vozíčkárov – vlastný dispečing pre vozidlá,
  • pomoc občanom s ŤZP pri sociálnom začleňovaní sa do spoločnosti,
  • organizujeme spoločenské, kultúrne a športové podujatia pre vozíčkárov – rekondično-rehabilitačné pobyty, stolnotenisový turnaj a iné...

Za uplynulé obdobie našej existencie, KOV-NŽ dokázala vypracovať a úspešne obhájiť viacero veľkých i malých projektov podporovaných zo zahraničných nadácii, miestnych sponzorov, ktoré mali za úlohu zvýšiť mieru integrácie občanov s ŤTP a hlavne vytvoriť podmienky pre rovnosť šancí pre túto skupinu občanov v dnešnej spoločnosti.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí pochopili,
že bez ich finančnej pomoci
by sme neboli schopní pomáhať hendikepovaným ľuďom.

 

Uvítame spoluprácu s každým,
kto bude mať záujem zlepšiť a hlavne zmeniť postavenie ľudí
s ťažkým telesným postihnutím
na Slovensku k lepšiemu.

 

Oznam

KOV NZ Vám oznamuje zmluvným klientom prepravnej služby,
že z dôvodu mim. situácie pre ochorenie koronavírusu
môžete naše služby využiť aj na drobné nákupy a vyzdvihnutie liekov z lekárni.

Manipulačný poplatok 3,- € .

Aktuálne
 

 

Objednávky na prepravu

dispečing NONSTOP
na telefónnych číslach:

+421 903 630 970,
+421 907 066 844,

+421 55 67 49 429

Zaujímavé články
Partneri a podporovatelia

Napíšte nám
   
Top
Copyright © 2016 Košická Organizácia Vozičkárov - Nezávislí život.
Created: G66 s.r.o.