Úpravy automobilov pre hendikepovaných

Pri výbere vhodného typu vozidla, prípadne voľbe vhodnej úpravy vozidla, je nevyhnutné zohľadniť nasledovné informácie o klientovi:

 • Dĺžka zdravotného postihnutia
 • Kto bude vozidlo využívať
 • Kto bude vozidlo riadiť
 • Stupeň postihnutia klienta

V súčasnej dobe je povinnosť klienta prevádzkovať vozidlo minimálne po dobu 7 rokov (ak je spolufinancované z príspevku od MPSaR).

Ponuka riešení pre ZŤP osoby v oblasti úpravy automobilu pre telesne handicapované osoby sú:

RUČNÉ RIADENIE

Jedným z najdôležitejších kritérií  pre zaistenie bezpečnej prevádzky vozidla je voľba vhodného ručného ovládania. Konkrétny typ a systém ovládania musí v prvom rade plne vyhovovať užívateľovi a rešpektovať jeho možnosti. Detailné posúdenie a zohľadnenie požiadaviek užívateľa je vhodné riešiť konzultáciou s výrobcom zariadenia prípadne s predajcom.

Rozdelenie ručného ovládania, umiestnenie a ovládanie komponentov:

 • Montážou ručného ovládania vozidla nedochádza k vyradeniu činnosti konvenčného ovládania (vozidlo je možné aj naďalej ovládať pomocou nožného ovládača),
 • Rozdelenie ručného ovládania vozidla - podľa systému,
 • Rozdelenie ručného ovládania vozidla - podľa konštrukcie ovládania,
 • Umiestnenie zástavby ručného ovládania vozidla,
 • Ovládanie automatického spojkového pedálu je riešené elektronickým ovládaním,
 • Individuálne úpravy pedálov vozidla (akcelerátor) - prenesenie pedálu na ľavú stranu s ovládaním,
 • Umiestnenie ručného ovládania akcelerátora - mechanické / elektronické,
 • Umiestnenie ručného ovládania prevádzkovej brzdy (použitý mechanický prevod),
 • Ručné bezdrôtové ovládanie elektrickej výbavy vozidla (ovládače na volante)

ĽAHKÉ NASTUPOVANIE

Nastupovanie je možné riešiť ako presun z invalidného vozíka na sedadlo alebo pomocou nájazdovej rampy a ukotvenia vozíka v priestore automobilu.

Možnosti:

 • Presadacie zariadenia
 • Otočné sedadlo
 • Presadacia doska
 • Carony

 

 

 

 

NÁJAZD DO ZADNEJ ČASTI AUTOMOBILU

 • Nájazdové rampy
 • Mechanická nájazdová rampa
 • Elektrohydraulická plošina
 • Kotvenie vozíka

 

 

 

 

 

NAKLADANIE VOZÍKA

Zariadenia sú koncipované tak, aby Váš vozík vedela naložiť len jedna osoba bez akejkoľvek väčšej fyzickej námahy.

 • Elektrický žeriav
 • Posúvne dvere
 • Nakladacia plošina

 

Podrobnejšie infotmácie nájdete na stránke ÚpravyAutomobilov.sk.

 

Oznam

KOV NZ Vám oznamuje zmluvným klientom prepravnej služby,
že z dôvodu mim. situácie pre ochorenie koronavírusu
môžete naše služby využiť aj na drobné nákupy a vyzdvihnutie liekov z lekárni.

Manipulačný poplatok 3,- € .

Aktuálne
 

 

Objednávky na prepravu

dispečing NONSTOP
na telefónnych číslach:

+421 903 630 970,
+421 907 066 844,

+421 55 67 49 429

Zaujímavé články
Partneri a podporovatelia

Top
Copyright © 2016 Košická Organizácia Vozičkárov - Nezávislí život.
Created: G66 s.r.o.